Ultima ședință a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din acest mandat

Astăzi am condus ultima ședință a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din acest mandat. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor consilieri că au votat de fiecare dată proiectele propuse de executiv, în sprijinul și folosul locuitorilor din județ. Sunt onorat că am putut timp de 4 ani să reprezint cetățenii acestui județ.

emil radu moldovan cj

În rândurile următoare vă redau ordinea de zi a ședinței de astăzi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27 aprilie 2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Bistriţa-Năsăud, ediţia 2016.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 140/2015 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional de modificare a Înţelegerii privind stabilirea unei relaţii de cooperare şi prietenie între judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi Provincia Hunan din Republica Populară Chineză.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2015.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin detaşare a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, de către doamna Cotfas Liliana.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului ”Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlu gratuit, a imobilului situat în municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 79, Asociaţiei Autism Europa.

9. Proiect de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016.

10. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud a unor cheltuieli neeligibile pentru obiectivul “Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 0+000-5+115, Mureşenii Bîrgăului (DN17) – Colibiţa, (Lot 1, tronson 1)”, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *