În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Judeţean din luna mai am aprobat alături de colegii mei consilieri județeni o serie de proiecte care vor asigura continuarea modernizarii județului Bistrița-Năsăud.

Proiectele aprobate în ședința astăzi sunt:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2018;

2.Proiect de hotărâre privind a doua modificare a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2021;

5.Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar în anul 2019 pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

6.Proiect de hotărâre de finanțare a proiectelor privind achiziționarea de dispozitive medicale pentru Spitalul Raional Glodeni, Consiliul Raional Glodeni, Republica Moldova;

7.Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului “Reforma Învățământului din Moldova”, subproiectul “Lucrări civile la Liceul Teoretic “Vasile Coroban” din orașul Glodeni”, Consiliul Raional Glodeni, Republica Moldova ;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea punctelor 9 și 10 ale articolului 1 alin(1) lit.c) din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecția copilului Bistrița-Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.2/2018;

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, numită prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.37/2018;

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor în domeniul situațiilor se urgență, al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în anul 2019;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL tinerilor specialiști din sănătate,în anul 2019;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în municipiul Bistrița, B-dul Independenței nr.24, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud;

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.155/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “ Construirea și dotarea a 3 case de tip familial și a unui centru de zi în cartierul Podirei,oraș Beclean “ județul Bistrița-Năsăud întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii sănătate și sociale, Obiectiv specific 8.3. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil:copii;

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului” Construirea și dotarea a 4 case de tip familial și reabilitarea unui imobil în vederea înființării unui centru de zi în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud” întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, obiectiv specific 8.3. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil:copii;

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici aferenți obiectivului de investiții “ Restructurarea Centrului pentru Protecția Copilului Beclean”, situat pe str.Liviu Rebreanu, nr.22A,oraș Beclean, județul Bistrița-Năsăud;

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al comunei Prundu Bârgăului, de trecere a unor imobile-terenuri, din domeniul public al comunei Prundu Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud;

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al comunei Bistrița-Bârgăului,de trecere a unor imobile-terenuri, din domeniul public al comunei Bistrița-Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

Le mulțumesc colegilor mei consilieri județeni pentru susținerea proiectelor și colegilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean pentru munca depusă!

 

Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *