Ședința ordinară a CJBN- proiecte importante pentru dezvoltarea județului!

 1. Proiect de hotărâre nr.IX/9427 din 11.05.2020 privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2019
 2. Proiect de hotărâre nr.IX/9467 din 11.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2022
 3. Proiect de hotărâre nr.IX/9468 din 11.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2022
 4. Proiect de hotărâre nr.IX/9961 din 18.05.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în municipiul Bistrița, str.Ghinzii nr.26A, judeţul Bistriţa-Năsăud, înscrise în Cartea funciară nr.79555 Bistrița, aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
 5. Proiect de hotărâre nr.IX/9997 din 19.05.2020 privind repartizarea unei locuințe A.N.L. rămasă vacantă, destinată închirierii tinerilor specialiști din sănătate.
 6. Proiect de hotărâre nr.IX/9743 din 14.05.2020 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în anul 2020
 7. Proiect de hotărâre nr.IX/10171 din 20.05.2020 privind aprobarea trecerii în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unor bunuri imobile din patrimoniul Societății LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistrița, situate în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr.2A, înscrise în Cartea Funciară nr. 85808 Bistrița
 8. Proiect de hotărâre nr.IX/10012 din 19.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF+DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate și reconversia unui spațiu în centru de zi, în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”
 9. Proiect de hotărâre nr.IX/9818 din 15.05.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a Castelului Teleki Comlod, județul Bistrița-Năsăud’’ 
 10. Proiect de hotărâre nr.IX/10178 din 20.05.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, aferenţi obiectivului de investiții „Pod pe DJ 172 G, Sărățel- DJ 154, județul Bistriţa-Năsăud”
 11. Proiect de hotărâre nr.IX/10362 din 22.05.2020 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra unei cote-părți din imobilul – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr. 85811 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *