Investiții cu și pentru oameni în frumoasa comună Rodna! Continuăm munca!

RODNA

PROIECTE 2012-2020

I.BUGET LOCAL

Din bugetul local au fost implementate 53 de proiecte în valoare de 8,18 milioane lei (1,73 milioane EURO)

II.FONDURI EUROPENE

1.Modernizare piață publică-1,92 milioane lei (410.000 EURO)-Finalizat

2.Modernizare rețea de canalizare 2.5 km -4 milioane lei (851.000 EURO)-Finalizat

3.Infrastructură de prevenire împotriva inundațiilor-5,42 milioane lei (1,15 milioane EURO)-Finalizat

4.Dotarea căminului cultural din localitate-141.000 lei (30.000 EURO)-Finalizat

5.Modernizarea drumurilor forestiere (9,8 km)-7 milioane lei (1,5 milioane EURO)-În execuție

6.Extinderea sistemului de alimentare cu apă și a rețelei de apă uzată în  Rodna (apă-5,8 km, canalizare-8,7 km)-7 milioane lei (1,5 milioane EURO)- În execuție

7.Construirea unei grădinițe cu program normal în Rodna-2 milioane lei (420.000 EURO)-În execuție

8.Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Măgura-Rodna (modernizarea a 11 km de drum în cele două comune)-8,8 milioane lei (1,86 milioane EURO)- În execuție

9.Modernizare centru civic în localitatea Rodna-1,85 milioane lei (390.000 EURO)- În licitaţie

10.Extinderea, modernizarea și echiparea Școlii Profesionale ’’Florian Porcius’’ Rodna- 6,5 milioane lei (1,37 milioane EURO) – În licitaţie

11.Proiect pentru măsuri integrate pentru o comunitate solidară- Rodna-22,2 milioane lei (4,7 milioane EURO) (POCU)-În derulare

TOTAL INVESTIȚII FONDURI EUROPENE: 11 proiecte în valoare de 66.8 milioane lei (14.2 milioane EURO)

III.GUVERNUL ROMÂNIEI

1.Asfaltare străzi în comună 12 km -2,4 milioane lei (510.000 EURO)-Finalizat

2.Modernizarea drumului comunal Rodna-Valea Vinului (9 km)-8,9 milioane lei (1,9 milioane EURO)-În execuţie

3.Reabilitarea grădiniței cu program normal nr.1 Rodna-1,6 milioane lei (340.000 EURO)-Finalizat

4.Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale ’’Florian Porcius’’-2,5 milioane lei (530.000 EURO)- În licitaţie

5.Modernizare DN 17 D-Năsăud-Feldru-Ilva Mică-Rodna-Valea Mare-28 milioane lei (6 milioane EURO)

TOTAL INVESTIȚII GUVERNUL ROMÂNIEI: 5 proiecte în valoare de 43,4 milioane lei (9,2 milioane EURO)

IV.POIM 2014/2020-Apă și canalizare UAT Rodna :

  • Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 0,593 km
  • Aducțiune (nouă) – 4,348 km

TOTAL INVESTIȚII POIM: 10 milioane lei (2.1 milioane euro)

 

Total investiții Rodna: 68 de proiecte în valoare de 27.3 milioane EURO (128.4 milioane lei) 1.284 miliarde de lei vechi!

PROIECTE NOI:

1.Realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din biomasa în Rodna-documentație în curs de elaborare-POIM

2.Amenajare domeniul schiabil Valea Vinului, Rodna-documentație în curs de elaborare (Ministerul Turismului)

3.Construirea unei grădinițe cu 3 săli de grupă și program normal în satul Valea Vinului, Rodna-documentație în curs de elaborare (Ministerul Educației Naționale)-În derulare

4.Consolidarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice de importanță națională (Biserica Greco- Catolică Sf. M. Mc. Gheorghe (POR)

5.Atestarea stațiunii turistice de interes local a comunei Rodna, sat Valea Vinului-documentație depusă spre finanțare (Ministerul Turismului)

6.Construirea unei capele în Rodna (buget local)

7.Reabilitarea și modernizarea clădirii existente pentru înființarea  unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Rodna (POR)

8.Construire sală de evenimente culturale și ceremonii religioase în comuna Rodna (buget local).

9.Construire complex sportive în localitatea Rodna  (C.N.I) –  În licitaţie.

10.Realizarea unui Centru Expozitional – Parcul National Muntii Rodnei (POIM).

11.Modernizare Primărie corp B – sediu Jandarmerie , sediu district Rodna-Ocolul Silvic Valea Ilvei – finalizat .

12.Construire sediu S.V.S.U – finalizat.

 

Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *