Ședința ordinară a Consiliului Județean BN din luna Iunie!

1.Proiect de hotărâre nr.IX/11317 din 09.06.2020  privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Bistrița-Năsăud, ediția 2020.

2. Proiect de hotărâre nr.IX/11591 din 11.06.2020 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.72/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

3. Proiect de hotărâre nr.IX/11705 din 12.06.2020 privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al Comunei Bistrița-Bârgăului, de trecere a unui imobil – teren și construcție, situat în satul Colibița, nr.84, din domeniul public al comunei Bistrița-Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.IX/12041 din 17.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unor bunuri aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al județului, realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu și concesionarea acestora către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre nr.IX/12135 din 18.06.2020 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistrița-Năsăud asupra unei cote-părți din imobilul – teren și construcție, situat în municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr.85811 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

6. Proiect de hotărâre nr.IX/12140 din 18.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.53/2020 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra unei cote-părți din imobilul – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr.85811 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre nr.IX/12433 din 23.06.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unui imobil-construcție, situat în municipiul Bistrița, str. Sucevei nr.1-3, înscris în Cartea funciară nr. 85811 Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

8. Proiect de hotărâre nr.IX/12415 din 23.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DJ 173C, km 9+125-19+860, Buduș-Șieu, județul Bistrița-Năsăud”

9. Proiect de hotărâre nr.IX/12417 din 23.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.119/2017 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 173 C, km 9+125-19+860, Buduş-Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud”, cu modificările ulterioare

Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *