Ședința Ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, din luna Ianuarie 2021!

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/479 din 11.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud  
 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/1191 din 20.01.2021 privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI” S.A. Bistrița
 3. Proiect de hotărâre nr.IX/720 din 14.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2021-2022
 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/1153 din 20.01.2021 privind aprobarea alipirii imobilelor – construcții și teren aferent, situate în municipiul Bistrița, strada Grănicerilor nr.5, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului rezultat ca urmare a alipirii
 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/1302 din 21.01.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului-teren  situat în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, pentru construirea, dotarea și exploatarea unui Centru de radioterapie
 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/839 din 15.01.2021 privind constituirea unui Grup de lucru pentru identificarea unor măsuri în vederea dezvoltării cicloturismului în județul Bistrița-Năsăud
 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/1266 din 21.01.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/1411 din 22.01.2021 privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Județean de Urgență Bistrița a unor servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/283 din 07.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa
 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/281 din 07.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.121/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/189 din 06.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri”  S.A. Bistrița
 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/819 din 15.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul administrativ al Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/279 din 07.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.119/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistriţa-Năsăud
 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/996 din 19.01.2021 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/822 din 15.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.123/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.
 16.  Proiect de hotărâre nr.VIII/1593 din 26.01.2021privind aprobarea achiziţionării de către Județul Bistrița-Năsăud  a unor servicii juridice de asistenţă şi reprezentare, pentru Proiectul „IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217
 17. Proiect de hotărâre nr.VIII/1589 din 26.01.2021 privind sumele estimate pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 provenite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în vederea întocmirii proiectelor de buget de către unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud.
Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *