Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, din luna Martie 2021!

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/5764 din 17.03.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Décsei Atilla-Lehel
 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/6294 din 23.03.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică
 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/5844 din 18.03.2021 pentru modificarea Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.107/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre nr.IX/5892 din 18.03.2021 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din așezările informale de pe raza județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
 5. Proiect de hotărâre nr.IX/5907 din 18.03.2021 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
 6. Proiect de hotărâre nr.X/5624 din 16.03.2021 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 7. Proiect de hotărâre nr.IX/5849 din 18.03.2021 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra imobilului – teren și construcții, situat în orașul Năsăud, str.Vasile Nașcu nr.47, înscris în Cartea funciară nr.30842 Năsăud, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/5974 din 19.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu aflate în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/6249 din 23.03.2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat
 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/6444 din 24.03.2021 privind aprobarea alipirii imobilelor – terenuri, situate în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, Calea Dejului, nr.27, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
 11. Proiect de hotărâre nr.IX/5959 din 18.03.2021 privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018
 12. Proiect de hotărâre nr.6025 din 19.03.2021 privind aprobarea unor măsuri în vederea digitalizării traseelor turistice montane din județul Bistrița-Năsăud
 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/6539 din 25.03.2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”
 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/6759 din 26.03.2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Bistriţa-Năsăud în Adunarea reprezentanţilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *