Ședința Ordinară a Consiliului Județean din luna Iunie!

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/13613 din 16.06.2021 privind aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița, strada Bistricioarei – B-dul. General Grigore Bălan,  proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
 2. Proiect de hotărâre nr.IX/12498 din 03.06.2021 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bistrița-Năsăud, ediția 2021
 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/13128 din 09.06.2021 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în anul 2021
 4.  Proiect de hotărâre nr.IX/12923 din 08.06.2021 privind  aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud
 5.  Proiect de hotărâre nr.IX/13080 din 09.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor pentru identificarea vehiculelor care depăşesc masele și/sau dimensiunile maxime admise în circulaţie pe drumurile publice judeţene din județul Bistrița-Năsăud, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/13083 din 09.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023
 7. Proiect de hotărâre nr.VIII/13893 din 18.06.2021 pentru   completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.146 din 17.12.2020 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2021 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate
 8. Proiect de hotărâre nr.IX/14027 din 22.06.2021 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2022-2031, și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/13866 din 18.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective la Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
 10. Proiect de hotărâre nr.X/14213 din 23.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai proiectului “Creșterea capacității DGASPC Bistriţa-Năsăud de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140348, finanțat prin POIM 2014-2020
 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/14200 din 23.06.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre nr.X/14235 din 23.06.2021 privind aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a unor servicii juridice de asistență și reprezentare, pentru apărarea unor drepturi și interese legitime în justiție
 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/14151 din 23.06.2021 privind aprobarea organigramei și a statului general de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/14231 din 23.06.2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud
 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/14165 din 23.06.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/14177 din 23.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.IX/14489 din 25.06.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în comisiile de testare profesională și comisiile de soluționare a contestațiilor, constituite la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/14502 din 25.06.2021 privind aprobarea programului care va beneficia de finanțare din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/14575 din 25.06.2021 privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2021
Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *