Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna August 2021!

  1. Proiect de hotărâre nr.VIII/19256 din 23.08.2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului – teren și construcții, situat în municipiul Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9, înscris în Cartea funciară nr.84221 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
  2. Proiect de hotărâre nr.VIII/19359 din 24.08.2021 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcției de manager la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
  3.  Proiect de hotărâre nr.VIII/19333 din 24.08.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”
  4. Proiect de hotărâre nr.VIII/19344 din 24.08.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.63/2021 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”
  5.  Proiect de hotărâre nr.X/19329 din 24.08.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren și asigurarea condițiilor în vederea construirii obiectivului de investiții ”Complex Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița”
  6. Proiect de hotărâre nr.VIII/19271 din 23.08.2021 privind avizarea constituirii comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa
  7. Proiect de hotărâre nr.X/19249 din 23.08.2021 privind aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a unor servicii de consultanță și asistență juridică.
Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *