Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna Octombrie 2021!

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/23607 din 19.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare
 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/23447 din 18.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre nr.VIII/23471 din 18.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.153/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și a Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre nr.VIII/23678 din 19.10.2021 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”, aflate pe raza Comunei Bistrița Bârgăului
 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/23893 din 21.10.2021 privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021
 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/22957 din 12.10.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021
 7. Proiect de hotărâre nr.IX/23458 din 18.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/23173  din  13.10.2021 pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților de învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud
 9. Proiect de hotărâre nr.IX/23148 din 18.10.2021 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2013 privind instituirea și acordarea unor burse de excelență, burse de merit și burse de ajutor social de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre nr.VIII/23213 din 14.10.2021 pentru modificarea Statului de funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud
 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/23041 din 12.10.2021 privind aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița, str.Toamnei nr.1A, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/23375 din 15.10.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului, situat în Municipiul Bistrița, str.Bistricioarei, înscris în Cartea funciară nr.86941 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/23593 din 19.10.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile – construcții, situate  în municipiul Bistrița, B-dul Grigore Bălan nr.43, înscrise în Cartea funciară nr.78917 Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/23465 din 18.10.2021 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2022
 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/23221 din 14.10.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023
 16. Proiect de hotărâre nr.VIII/23748 din 20.10.2021 privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri”  S.A. Bistrița

Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *