Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna Noiembrie 2021.

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/24443 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 1+086, Șieuț județul Bistrița-Năsăud”, în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 2. Proiect de hotărâre nr.X/24444 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul  „Modernizare DJ 154D, km 16+120-20+295, Budurleni-Brăteni, județul Bistrița-Năsăud, tronson 2 km 17+515-20+295” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 3.  Proiect de hotărâre nr.VIII/24447 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G – Sărățel, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 4.  Proiect de hotărâre nr.X/24451 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172G, Sărățel – DJ 154, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 5.  Proiect de hotărâre nr.VIII/24456 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 162, km 1+520, Teaca, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 6.  Proiect de hotărâre nr.X/24454 din 27.10.2021  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G, km 44+453, Satu Nou, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 7.  Proiect de hotărâre nr.VIII/24462 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172K, km 4+365, Reteag, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 8. Proiect de hotărâre nr.X/24461 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172K, km 1+316 – 4+875, Reteag – Braniștea, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 9.  Proiect de hotărâre nr.VIII/24468 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 2+810, Ruștior, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 10. Proiect de hotărâre nr.X/24465 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 3+050, Ruștior, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/24471 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 4+259, Sebiș, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 12. Proiect de hotărâre nr.X/24470 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 173, km 25+951 Șieu, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 13. Proiect de hotărâre nr.VIII/24474 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare pod pe DJ 173, km 27+609 Posmuș, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 14. Proiect de hotărâre nr.X/24475 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 173, km 49+038 Ocnița, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 15. Proiect de hotărâre nr.VIII/24477 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G, km 39+315 – Orhei, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 16. Proiect de hotărâre nr.X/24482 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G, km 56+406 – Dorolea, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 17. Proiect de hotărâre nr.VIII/24480 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154D, km 0+155 – Domnești, județul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 18. Proiect de hotărâre nr.X/24490 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limita județ Mureș – Sărata – DN 17, județul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 19. Proiect de hotărâre nr.VIII/24484 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172A, km 26+000 – 33+000 Chiochiș – Limită jud.Cluj, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 20. Proiect de hotărâre nr.X/24499 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172B, km 21+129 – 38+629 DN 17D-Parva, județul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 21. Proiect de hotărâre nr.VIII/24488 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172I, km 0+000-13+220, Beudiu-Vița-Țentea-Limită jud.Cluj (DJ 172A), județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 22. Proiect de hotărâre nr.X/24501 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul  „Reabilitare DJ 172K, km 6+110-10+600, Braniște-Cireșoaia, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 23. Proiect de hotărâre nr.VIII/24492 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 173B, km 10+000 – 16+500, Bistrița (Varianta ocolitoare) – Tărpiu – Nimigea de Jos (DJ172), județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 24. Proiect de hotărâre nr.X/24504 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul  „Modernizare DJ 173C, km 6+185 – 9+125, Budacu de Jos – Buduș, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 25. Proiect de hotărâre nr.VIII/24494 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare pod pe DJ 171, km 7+249 – Dobric, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 26. Proiect de hotărâre nr.X/24508 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 171, km 16+833 – Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 27. Proiect de hotărâre nr.VIII/24498 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172, km 31+664 – Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
 28. Proiect de hotărâre nr.VIII/24611 din 28.10.2021 privind aprobarea încheierii de către Județul Bistrița-Năsăud a unui Acord de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție în vederea demarării etapei de contractare pentru finanțarea proiectului „Conștientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupției” cod SIPOCA/cod MySMIS 1119/152142 prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
 29. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr. II/23530 din 18.10.2021 formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2021 privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.VIII/24765 din 29.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct la unitățile de învățământ special de stat
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/24843 din 01.11.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului, situat în localitatea Posmuș nr.12, județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.25679 Șieu, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *