Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna ianuarie 2022!

 1. Proiect de hotărâre nr.VIII/1320 din 19.01.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Zăgrean Ioan
 2. Proiect de hotărâre nr.X/809 din 12.01.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str.Ghinzii nr.26A”
 3. Proiect de hotărâre nr.IX/1485 din 20.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bistrița-Năsăud
 4. Proiect de hotărâre nr.IX/591 din 10.01.2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2022-2023
 5. Proiect de hotărâre nr.VIII/1335 din 19.01.2022 privind desemnarea consilierilor judeţeni în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al judeţului Bistrița-Năsăud
 6. Proiect de hotărâre nr.VIII/1464 din 20.01.2022 privind desființarea Centrului de Plasament de tip familial pentru copilul cu dizabilități Bistrița și înființarea a două case de tip familial în structura Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud
 7. Proiect de hotărâre nr.IX/1475 din 20.01.2022 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud
 8. Proiect de hotărâre nr.VIII/1549 din 20.01.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, înscris în Cartea funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
 9. Proiect de hotărâre nr.VIII/1511 din 20.01.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului – teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, strada Toamnei  nr.1A, înscris în Cartea funciară nr.89470 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
 10. Proiect de hotărâre nr.IX/516 din 10.01.2022 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2021
 11. Proiect de hotărâre nr.VIII/1467 din 20.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022, către unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2021-2022
 12. Proiect de hotărâre nr.VIII/1557 din 20.01.2022 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și a organizării activităţii de analiză a proiectului de management întocmit de domnul George-Alexandru Gavrilaș, manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
 13. Proiect de hotărâre nr.X/1608 din 21.01.2022 privind declararea de interes public județean și atestarea apartenenței la domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile poduri aferente drumului județean DJ173;
 14. Proiect de hotărâre nr.VIII/1664 din 21.01.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra imobilelor situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara nr.272F, respectiv localitatea componentă Unirea, str.Valea Slătiniței nr.2E, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud;
 15. Proiect de hotărâre nr.IX/1733 din 25.01.2022 privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025, actualizat.

Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *