Ședința extraordinară a Consiliului Județean din luna Februarie 2022!

  1. Proiect de hotărâre nr.VIII/2785 din 04.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
  2. Proiect de hotărâre nr.VIII/2806 din 04.02.2022 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”
  3. Proiect de hotărâre nr.VIII/2847 din 04.02.2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud
  4. Proiect de hotărâre nr.VIII/2851 din 04.02.2022 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.54/2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud
  5. Proiect de hotărâre nr.X/2731 din 03.02.2022 privind aprobarea proiectului „Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
  6. Răspuns la plângerea prealabilă nr.27/14.01.2022 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/1191 din 17.01.2022 formulată de Societatea TRANSMIXT S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2021 privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud
Spuneți-vă părerea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *