Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna ianuarie 2022!

Proiect de hotărâre nr.VIII/891 din 13.01.2022 privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 Proiect de hotărâre nr.VIII/767 din 12.01.2022 privind acceptarea ofertelor de donație făcute de Fundația „Hope and Homes for Children România” cu privire…

Citiți întregul articol…

Ședința orinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna Decembrie 2021!

1. Proiect de hotărâre nr.VIII/27934 din 07.12.2021 privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud 2. Proiect de hotărâre nr.IX/28097 din 08.12.2021 privind stabilirea numărului burselor aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat…

Citiți întregul articol…

Ședința Orinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna Noiembrie 2021!

1. Proiect de hotărâre nr.VIII/26437 din 17.11.2021 privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2021 2. Proiect de hotărâre nr.VIII/26533 din 18.11.2021 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud…

Citiți întregul articol…

Ședința Extraordinară a Consiliului Județean din luna Noiembrie 2021!

 Proiect de hotărâre nr.VIII/25948 din 11.11.2021 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului-teren, situat în localitatea Posmuș nr.12, înscris în Cartea funciară nr.30594 Șieu, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud Proiect de răspuns la notificarea prealabilă nr.II/23530 din 18.10.2021 formulată de Societatea TRANSMIXT S.A. împotriva Hotărârii…

Citiți întregul articol…

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna Noiembrie 2021.

Proiect de hotărâre nr.VIII/24443 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 1+086, Șieuț județul Bistrița-Năsăud”, în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” Proiect de hotărâre nr.X/24444 din 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare…

Citiți întregul articol…

Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna Octombrie 2021!

Proiect de hotărâre nr.VIII/23607 din 19.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare Proiect de hotărâre nr.VIII/23447 din 18.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și…

Citiți întregul articol…