Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna iunie 2022!

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.05.2022 Proiect de hotărâre nr.VIII/13292 din 14.06.2022 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului BistrițaNăsăud, ediția 2022 Proiect de hotărâre nr.VIII/13529 din 16.06.2022 privind repartizarea unei locuințe destinată închirierii tinerilor specialiști din sănătate. Proiect de hotărâre nr.VIII/13886 din 21.06.2022…

Citiți întregul articol…

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna iunie 2022!

1.Proiect de hotărâre nr.IX/13543 din 16.06.2022 privindactualizarea valorii totale a proiectului „Creşterea eficienţeienergetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de UrgențăBistrița, situate pe str.Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul BistrițaNăsăud” cod SMIS 117755, aprobat prin Hotărârea ConsiliuluiJudețean Bistrița-Năsăud nr.131/2018 2.Proiect de hotărâre nr.IX/13547 din 16.06.2022 privind aprobareadepunerii și cofinanțării proiectului „Sprijin…

Citiți întregul articol…

Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna mai 2022!

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 20.04.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.05.2022 Proiect de hotărâre nr.VIII/11271 din 18.05.2022 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2021 Proiect de hotărâre nr.IX/11155 din 18.05.2022 privind aprobarea…

Citiți întregul articol…

Curajul, viziunea și solidaritatea, au transformat ziua de 9 mai, într-un simbol al unității și păcii!

• Curajul, viziunea și solidaritatea, au transformat ziua de 9 mai, într-un simbol al unității și păcii! • Astfel, prin ambiția înaintașilor noștri, care au fost fără frică, nu s-au predat greutăților și au înțeles puterea cuvântului “împreună”, sărbătorim 3 momente istorice esențiale: ️145 de ani de când România și-a…

Citiți întregul articol…

Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna Aprilie 2022!

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2022 Proiect de hotărâre nr.VIII/8524 din 13.04.2022 privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul I al anului 2022 Proiect de hotărâre nr.VIII/8697 din 14.04.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud Proiect…

Citiți întregul articol…

Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna martie 2022!

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24.02.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.03.2022 Proiect de hotărâre nr.X/5436 din 10.03.2022 privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Centrul Județean pentru Cultură…

Citiți întregul articol…

Ședința Extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna martie 2022!

Proiect de hotărâre nr.VIII/5575 din 11.03.2022 privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri”  S.A. Bistrița Proiect de hotărâre nr.IX/5532 din 11.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Amenajări exterioare pentru agrement, dotări…

Citiți întregul articol…

Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din luna februarie 2022!

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.01.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 09.02.2022 Proiect de hotărâre  nr.VIII/3724 din 17.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,…

Citiți întregul articol…

Ședința extraordinară a Consiliului Județean din luna Februarie 2022!

Proiect de hotărâre nr.VIII/2785 din 04.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 Proiect de hotărâre nr.VIII/2806 din 04.02.2022 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate…

Citiți întregul articol…